Perspectives de futur de la rescissió per lesió ultra dimidium