Sobre el projecte de Codi Patrimonial de Catalunya