Abast de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de protecció als consumidors