La Revocació de les donacions a Catalunya: la interpretació històrica al voltant de la revocació per superveniència de fills i per pobresa del donant