Europa, Catalunya, els codis. Les regles sobre la perfecció del contracte en l'anomenat dret uniforme