La Conformitat en la regulació projectada de la compravenda