La Conformitat en la regulació projectada de la compravenda

Vaquer Aloy, Antoni
Share
L’avantprojecte de Llibre VI del Codi Civil de Catalunya (CCCat) proposa una regulació de nova factura de la compravenda en el dret civil català que, en bona lògica, segueix els desenvolupaments no solament europeus, sinó en realitat mundials ​
​Tots els drets reservats