Per què és important l'ètica avui?

Canimas Brugué, Joan
Share
Durant el darrer terç del segle XX l’ètica aplicada ha irromput com una necessitat palpable en molts àmbits de l’activitat humana i s’anuncia com un aspecte d’importància creixent al llarg del XXI. Fins fa poc, parlar d’ètica aplicada era parlar de bioètica, és a dir, d’una reflexió dirigida a orientar o resoldre aquelles situacions moralment problemàtiques que es donen en l’àmbit de la medicina. Avui, però, l’ètica aplicada ja no es circumscriu només a l’àmbit de la salut, sinó també a molts altres, entre aquests el de la intervenció social i psicoeducativa. Podríem dir que l’ètica està de moda, la qual cosa requereix preguntar-se quines característiques de la nostra època empenyen a fer que això sigui així. La resposta més fàcil és dir que és degut al progrés dels drets humans. Aquest aspecte és important i reconfortador, però no és l’únic. Considero que hi ha quatre factors que expliquen l’expansió de l’ètica aplicada: la secularització del pensament, el progrés científic, l’augment de l’alteritat i, finalment, la biopolítica i el postfordisme. Passaré d’una manera ràpida pels tres primers i dedicaré més atenció al quart, perquè és un aspecte poc tractat i d’una importància cabdal en l’àmbit de la intervenció social i psicoeducativa ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution (by) Creative Commons by3.0