Les estructures de participació juvenil a Catalunya d’ençà de la transició democràtica = The structures of youth participation in Catalonia since the democratic transition