Realitats, reptes i interrogants entorn de la LOE

Share
El tema d’aquest curs serà la LOE, el marc legislatiu que de forma progressiva s’està aplicant al nostre país. Aquest article dóna entrada a alguns dels elements més rellevants que la llei planteja i en els números següents de la revista s’aprofundirà en cadascun d’ells procurant-ne, si cal, una mirada crítica ​
​Tots els drets reservats