El funcionament organitzatiu dels centres i la posada en marxa de la sisena hora a primària