La formació en pràctica reflexiva i els equips directius dels centres

Practicareflexiva.pro
Badia, J.
Domingo, A.
Esteve Ruescas, Olga
Gómez, V.
Compartir
La pràctica reflexiva esdevé un mitjà fonamental per transformar la pràctica educativa. Si la formació del professorat és únicament transmissiva de coneixements, l'impacte sobre la pràctica arriba a ser escàs. És en el moment que l'ensenyant reflexiona sobre la seva manera de fer quan s'afavoreix la millora dels aprenentatges de l'alumnat i, en conseqüència, la millora dels resultats del centre. Els equips directius ho poden facilitar mitjançant la implementació d’un marc organitzatiu adequat ​
​Tots els drets reservats