Els ensenyaments artístics: una mirada a través de la formació del professorat