L’acció comunitària intercultural entre centres escolars i organitzacions d’educació en el lleure de base comunitària: indicadors d’avaluació i propostes específiques pel seu enfortiment

Compartir
La següent aportació es relaciona amb un treball de tesi doctoral que té per títol "L'educació intercultural a les organitzacions d'educació en el lleure de base comunitària: propostes per enfortir la dimensió intercultural des de l'acció educativa". Es defensa que pel desenvolupament de la perspectiva intercultural a centres escolars i entitats educatives, es necessita d’una acció comunitària conjunta i transformadora de la realitat social: no hi ha interculturalitat sinó hi ha acció comunitària, i aquesta es realitza amb i des d’una visió amplia de comunitat educativa. Per a fer-ho i en primer lloc, es presenten algunes dificultats actuals pel desenvolupament de l’acció comunitària des de les entitats educatives i amb la seva capacitat de relació amb els centres escolars d’un mateix territori. En segon lloc, es proposen indicadors d’avaluació i mesures, que orienten a centres escolars i entitats educatives, en el desenvolupament de la seva acció comunitària conjunta i en la promoció de la seva dimensió intercultural ​
​Tots els drets reservats