Les aules d'acollida de secundària (2005-2014): instruments d’avaluació i anàlisi dels resultats

Mayans, Pere
Sánchez, M. José
Compartir
Aquesta comunicació es centra únicament en l’ensenyament secundari, presenta els instruments que avaluen les habilitats lingüístiques i el grau d'integració, i els resultats de l’estudi elaborat a partir de la informació recollida als centres de secundària des del curs 2005-2006 fins al curs 2013-1014, que inclou la informació que proporcionen aquests instruments i també les dades referides a les característiques de l'alumnat i l'organització del recurs ​
​Tots els drets reservats