Eliminació d'ions metàl·lics d'aigües residuals d'una indústria de recobriment de superfícies mitjançant residus vegetals

Pujol Oriola, David
Texto Completo
Compartir
Els ions metàl·lics són contaminants no biodegradables que es poden trobar a les aigües i que poden acumular-se en els organismes vius, causant diverses malalties i trastorns. Un dels metalls més contaminant i àmpliament utilitzat en les indústries és el crom, aquest metall es troba a les aigües residuals d’indústries de recobriment de superfícies de crom, en barreja amb altres metalls divalents, com el Cu(II) i el Ni(II).Els mètodes utilitzats convencionalment per eliminar crom i altres metalls d’efluents industrials suposen alts costos operatius. En aquesta tesi s’ha establert un tractament efectiu per eliminar ions metàl·lics que es troben a les aigües residuals d’una indústria de recobriment de superfícies basat en l’adsorció mitjançant rapa de raïm. Aquest sistema de tractament pot ser adaptat fàcilment a les variacions de concentracions inicials de metalls que sovint es troben en les aigües residuals industrials. ​
​L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/