Eliminació d'ions metàl·lics d'aigües residuals d'una indústria de recobriment de superfícies mitjançant residus vegetals