Energy density analysis on single tracks formed by selective laser melting with CoCrMo powder material

Text Complet
Energy-density-analysis.pdf embargoed access
Sol·licita còpia a l'autor de l'article
En omplir aquest formulari esteu demanant una còpia de l'article dipositat al repositori institucional (DUGiDocs) al seu autor o a l'autor principal de l'article. Serà el mateix autor qui decideixi lliurar una còpia del document a qui ho sol•liciti si ho creu convenient. En tot cas, la Biblioteca de la UdG no intervé en aquest procés ja que no està autoritzada a facilitar articles quan aquests són d'accés restringit.
Compartir
Selective laser melting (SLM) is an advanced manufacturing technology based on layer by layer building to produce solid parts from metallic powder (Kruth et al., CIRP Ann Manuf Technol 56:730-760, 2007). Commercial SLM machines are configured to use specific parameters to process different metallic powder grades. This paper proposes a methodology that makes it possible to analyze the effect of energy density on the formation of single tracks from CoCrMo powder, using a noncommercial machine to select process parameters with open source technology. Full factorial experimental work was carried out to produce single tracks under different combinations of process parameters. A major application of this research work is to develop more flexible machine configurations applicable to different materials ​
​Tots els drets reservats