Consideracions sobre la relació entre l'obra de Borges i la filosofia

Martí Pampalona, Núria
Share
Aquest treball està dividit en dues parts. La primera suposa una mena d’estat de la qüestió, un esbós, a grans trets, d’allò que s’ha escrit sobre la relació entre la literatura de Borges i la filosofia. En aquest apartat s’hi exposaran algunes de les projeccions filosòfiques que alguns dels crítics i estudiosos de Borges més importants han descobert en l’obra de l’argentí. S’hi parlarà d’escepticisme, de nominalisme, de realisme i de relativisme, tot exemplificant la presència d’aquestes doctrines en els contes de les obres mencionades més amunt. L’objectiu d’aquesta part és demostrar que seria un error adscriure Borges dins de qualsevol d’aquestes doctrines, ja que qualsevol intent de fer-ho resulta fallit. En la segona part del treball s’intenta demostrar que, si bé és cert el que s’ha dit en el paràgraf anterior, hi ha motius que es repeteixen de manera més freqüent en l’obra de Borges, una sèrie de constants filosòfiques que condueixen a pensar que l’argentí sentia afinitat per segons quins temes tractats en base a certes tradicions filosòfiques. En aquesta segona part, doncs, es tracta, aprofundint més que en la part anterior, la qüestió de l’idealisme en els contes borgians ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0