Consideracions sobre la relació entre l'obra de Borges i la filosofia