Avís legal

Aquest lloc web, amb adreça DNS dugi-doc.udg.edu, és propietat de la Universitat de Girona amb CIF Q-6750002-E i amb seu social a: Plaça Sant Domènec, 3. 17004 Girona
L'objectiu d'aquest web és fer pública qualsevol informació relacionada amb aquest servei, un repositori institucional que conté en format digital publicacions derivades de l'activitat docent, investigadora i institucional del professorat i d'altres membres de la comunitat universitària de la UdG.
  • Cobreix la informació sobre el DUGi Docs: què és, les novetats, etc.
  • Ofereix la possibilitat de cercar i consultar en línia la documentació continguda en el DUGi Docs.
Tots els continguts, incloent-hi els textos, les imatges i qualsevol altre material són propietat de la Universitat de Girona, o de tercers que n'hagin autoritzat l'ús.
Els autors mantenen els seus drets sobre els materials i només atorguen a la Universitat de Girona el permís per difondre'ls a través del DUGi Docs en les condicions establertes per la llicència d'ús que els acompanya.
En cas que no s'indiqui el contrari -amb la inclusió d'una llicència Creative Commons-, els materials inclosos en el DUGi Docs estan subjectes a les condicions d'ús que s'estableixen d'acord amb l'article 31.2 de la Llei de Propietat Intel·lectual: els materials i documents només poden ser reproduïts per a ús privat de l'usuari sense autorització de l'autor, sempre que la còpia es faci amb finalitats d'estudi, docència o recerca i no sigui utilitzada amb fins lucratius.
En la utilització o cita de parts dels continguts és obligat indicar el nom de la persona autora.
Qualsevol acte de reproducció, comercialització, comunicació pública o transformació total o parcial del web no autoritzat prèviament necessita el consentiment exprés i escrit de la Universitat de Girona.
La Universitat de Girona no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no depenguin de la Universitat.