Determinació del patró de miRNA en líquid cefaloraquidi de pacients amb esclerosi múltiple (estudi miEM)