Determinació del patró de miRNA en líquid cefaloraquidi de pacients amb esclerosi múltiple (estudi miEM)

Full Text
Share
Multiple sclerosis is a chronic neurological disease of the central nervous system with unknown, autoimmune mechanism, and a progressive and disabling course. Lipid-specific oligoclonal IgM bands in cerebrospinal fluid have been associated with worse clinical forms of the disease. MicroRNAs regulate genetic expression and participate in physiological processes and in different diseases. For this reason, they have been postulated as potential molecular biomarkers both of diagnosis and prognosis in many diseases. In the research for this doctoral thesis, the role of microRNAs in cerebrospinal fluid in the early phases of relapsing-remiting multiple sclerosis has been studied and some microRNAs have been identified as candidates to be biomarkers of the diagnosis of the diesease and are associated to the presence of lipid-specific oligoclonal IgM bands, which have been related with more aggressive forms of multiple sclerosis. The expression of these microRNAs is associated to certain clinical and radiological variables of affected patients ​
​ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.