Anàlisi de les tensions de xoc en una llanta de bicicleta

Reixach Ferran, Adrià
Compartir
El “llantasso” és un fenomen que es produeix quan, mentre es circula en bicicleta, s’impacta fortament contra un esgraó o un obstacle de manera que tot l’aire contingut dins el pneumàtic es comprimeix. Si això succeeix, el pneumàtic contacta directament amb la llanta i l’esgraó, essent l’únic element que els separa. És en aquest instant quan es produeixen unes tensions molt elevades sobre la llanta, les quals en són perjudicials estructuralment. En el present projecte s’han determinat analíticament aquestes tensions quan la bicicleta circula a una velocitat de 5 m/s (18 km/h) i impacta contra un esgraó de 15 cm d’alçada. Es volia determinar si l’impacte arribava a produir deformació plàstica permanent de la llanta o si arribava a trencar-se completament. A més a més, també s’ha estudiat quina és la velocitat màxima a la qual pot circular la bicicleta per tal que no es produeixi deformació plàstica permanent de la llanta, és a dir, que no es superi el límit elàstic del material. Es tracta d’un projecte totalment teòric, realitzat a través de programes informàtics. En un primer pas s’ha dibuixat la bicicleta i el ciclista en AutoCAD per poder-ne fer la simulació en el programa Working Model 2D i obtenir la força màxima que actua sobre la llanta en el moment de l’impacte ​
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0