Anivellació d'una plataforma elevadora en l'entorn rural

Pifarré i Olivé, Jordi
Share
L’objectiu d’aquest projecte és redissenyar la plataforma de la màquina elevadora Damcon CMBB per tal que, el mateix operari pugui anivellar-la en funció del desnivell del terreny. Al mateix temps i a conseqüència d’això, es busca que l’usuari millori en comoditat i en idoneïtat de l’entorn de treball. És a dir que, el fet de poder anivellar la plataforma pugui evitar treballar en posicions forçades i prevenir d’aquesta manera riscos innecessaris i possibles lesions dels operaris. En primer lloc, es vol conservar tota l’estructura que sigui possible i fabricar una nova plataforma que es pugui anivellar en sentit longitudinal i transversal. En segon lloc, l’acció d’anivellació l’haurà de practicar manualment l’operari a través d’un distribuïdor hidràulic. En tercer lloc, l’alçada que assolirà la plataforma de la màquina autoportant i autopropulsada serà de 2 metres respecte el terra. Per acabar, l’anivellació només la podrà efectuar l’operari tot utilitzant un comandament manual. Així és que, la modificació a practicar a la màquina no inclou un sistema d’autoanivellació, així com, també queda obert l’apartat de disseny industrial, ja que tampoc és una de les prioritats d’aquest projecte ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0