Sistema hidràulic per trencar peces per cicles de fatiga

Gaja Corominas, Joan
Share
Disseny i construcció d’un banc de proves per trencar a fatiga peces mecàniques. En aquest disseny es podran assajar qualsevol tipus de peces. Estarà basat en un sistema hidràulic regulable. L’abast d’aquest projecte és: - Disseny i construcció del sistema hidràulic i la seva posada en funcionament. - Proposta de disseny de la bancada i dels suports, tant del cilindre hidràulic com el de fixació de la peça. No entra dins de l’abast del projecte el disseny de detall de la bancada ni els suports, que es deixaran per una segona fase del projecte ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0