Sistema hidràulic per trencar peces per cicles de fatiga