Estudi del condicionament d’una vivenda prefabricada amb criteris de sostenibilitat i d’autosuficiència

Cateura Sánchez, Jordi
Share
Partint del projecte bàsic d’un habitatge unifamiliar aïllat, projectat amb sistema prefabricat, on hi ha definida l’arquitectura i de forma molt bàsica el sistema estructural, els tancaments, les instal•lacions i els acabats, es pretén realitzar un estudi que es basi en la millora de l’envoltant espaial i de les instal•lacions per tal d’aconseguir un habitatge energèticament més eficient respecte a la proposada inicialment. Concretament, es tracta d’un habitatge unifamiliar aïllat, del model tipus “CUBIC EVOLUTION”, dissenyat pels arquitectes Joaquin Torres i Rafael Llamazares de l’estudi d’arquitectura A-Cero. Aquest model, presenta una superfície de 290,91m2 útils i de 342,76m2 construïts, distribuïts d’una manera molt raonable al seu ús. Per tant, l’objectiu principal d’aquest projecte final de grau, és projectar el condicionament de l’envoltant, de totes les instal•lacions amb sistemes renovables i sostenibles necessàries en la vivenda i de diferents sistemes passius d’estalvi energètic de la vivenda prefabricada de l’estil descrit anteriorment, tenint presents criteris de sostenibilitat i autosuficiència, sense deixar de banda la condició estètica de la vivenda proposada en el projecte bàsic, de manera que aquesta es pugui autosubministrar la major part de l’energia i aigua que necessita, i complint sempre la normativa actual. També es tindran en compte aspectes bioclimàtics, tals com ubicació, orientació, il•luminació natural, ventilació natural, pluja, etc., per tal d’adaptar-se a les condicions climàtiques i de l’entorn on està situada i permetre a l’edifici estalviar la major quantitat d’energia possible ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització