Disseny i implementació digital d’un inversor DC/AC