Disseny i implementació digital d’un inversor DC/AC

Puig Sabaté, Eduard
Share
Disseny i implementació digital d’un inversor DC/AC amb utilització d’una FPGA. Per al disseny d’aquest inversor es realitzarà la recerca teòrica, aprofundint amb els aspectes més tècnics. Amb aquest inversor es pretén poder modificar la freqüència d’un motor trifàsic d’inducció, variant així la seva velocitat. Amb el mateix inversor es pretén també poder realitzar el control vectorial d’un motor trifàsic d’inducció. Es realitzarà l’estudi teòric i la simulació amb el programari MATLAB de les corbes d’intensitat que excitaran el motor d’inducció trifàsic ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0