Reaprofitament dels fangs sobrants d'una central d'àrids, per a la fabricació de rajols i rajoles