Reaprofitament dels fangs sobrants d'una central d'àrids, per a la fabricació de rajols i rajoles

Martil Soria, Jordi
Mestre Reus, Arnau
Share
El present treball de final de grau és la continuació del Projecte Fi de Carrera anomenat “Reaprofitament dels fangs sobrants d’una central d’àrids per a la seva aplicació a la construcció”, realitzat pels alumnes Bjorn-Erik Berthelsen Molist i Francesc Xavier Janer Adrian. Aquest projecte de final de carrera tenia com a principal objectiu el reaprofitament del rebuig procedent d’una central d’àrids, pel seu posterior ús en el ram de la construcció. Es va analitzar la viabilitat de la utilització d’aquest subproducte, com a matèria primera per produir materials de paleteria per a la construcció d’habitatges, amb el menor impacte ambiental possible. Una de les experiències per les quals sorgeix el present treball de final de grau és l’obtenció inesperada d’un nou material. L’objectiu general del treball és l'estudi de l’aprofitament d’un subproducte com és el fang sobrant d’una central de tractament d’àrids, per ser utilitzat en la fabricació de materials ceràmics per a la construcció ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0