Història i ecologia: introducció

Compartir
El passat mes de juny de 1991 i en el marc dels cursos d'estiu organitzats per l'Estudi General de Girona va celebrar-se un seminari amb el títol Història ecològica i historia de l'ecologia, amb la participació de Christian Pfister, Piero Bevilacqua, Jean-Paul Deléage, Joachim Radkau, Diego Moreno, Xesús Balboa, Enric Mateu i Joan Martínez Alier. El curs-seminari, que pretenia estimular els historiadors catalans i espanyols a endinsar-se en aquest nou camp d'estudi, va consistir, fonamentalment en una presentació ampla de les recerques que sobre aquest tema s'estan realitzant arreu d'Europa. La producció historiogràfica europea malgrat que no tan avançada com la nord-americana, ha desenvolupat en els darrers anys un conjunt rellevant d'investigacions sobre l'evolució històrica de les transformacions ambientals i de les relacions de l'home amb el medi. Darrere d'aquestes recerques s'hi troba la voluntat, més o menys explícita, de participar en un dels debats que més abast tenen en les societats industrialitzades, el dels problemes ecològics del creixement econòmic. L'impuls que en el context europeu ha adquirit aquesta línia de treball s'ha traduït en la recent creació (el 1988) de l'European Society for Research in Environmental History i en l'aparició del butlletí de la mateixa associació ('Environmental History Newsletter') ​
​Tots els drets reservats