Automatització d’una planta de tractament d’aigua

Garriga Aguilar, Francesc
Share
Actualment en les industries farmacèutiques per aconseguir un producte amb unes condicions especifiques necessiten una sèrie de matèries primes per aconseguir-ho. L’aigua, es una de les mes importants, d’aquí a la utilització d’una planta de tractament ja que ha de complir una sèrie de requisit de qualitat determinats. Actualment en les industries farmacèutiques per aconseguir un producte amb unes condicions especifiques necessiten una sèrie de matèries primes per aconseguir-ho. L’aigua, es una de les mes importants, d’aquí a la utilització d’una planta de tractament ja que ha de complir una sèrie de requisit de qualitat determinats. Físicament, una planta d’aigua es podria descriure com un sistema estructurat de canonades i dipòsits per on circula aigua i s’acumula mentre es depurada de forma continua. A mesura que s’aconsegueixen les condicions de puresa desitjades, el líquid es desvia a un altre anell anomenat llaç, en aquest s’acumula en un moviment circulatori constant mentre que les seves característiques es mantenen vigilades. Des de el llaç. L’aigua pura es distribueix per les diferents zones de la instal•lació, a una temperatura determinada, a traves de sortidors anomenats punts d’us (POU) ((Point Of Use). El control es farà amb autòmat siemens S7-300 i una pantalla tàctil utilitzant comunicació profibus entre ells. Esta previst comunicació amb una scada existent, per intercanviar dades només de visualització de l’estat de la planta. A partir d’un mòdul de teleservei serà possible la comunicació amb el programa de l’autòmat via mòdem. La combinació de PLC mes pantalla tàctil esdevé una solució robusta i fiable, cosa que garanteix una gran fiabilitat de la màquina ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0