Escriure i mercadejar a la Baixa Edat Mitjana "Navigare necesse [est]..."