Què passa avui entre el poder i la política? = ¿Qué pasa hoy entre el poder y la polítca?