La Participació dels estudiants a la universitat. Anàlisi de la situació a la UdG