Un Tipus especial d’oracions interrogatives: les interrogatives escindides