Disseny d’una taula de posicionament motoritzada

Xena i Pujol, Pol
Compartir
AMADE és un grup de recerca i un centre de transferència tecnològica de la Universitat de Girona, el qual desenvolupa un tipus d’assaigs experimentals, que consisteixen en fer créixer una esquerda de forma controlada per tal de mesurar l’energia que és necessària per a la seva propagació. Per estudiar el creixement del front d’esquerda es requereix la seva visualització amb exactitud mitjançant una càmera digital. Quan la longitud de l’esquerda surt fora del camp de visió, la càmera es mou gràcies a una taula de posicionament motoritzada, que en governa l’avanç. La necessitat d’AMADE és que les taules de posicionament que hi ha actualment al laboratori, presenten un conjunt de deficiències que dificulten molt la feina als operaris, i n’augmenten el risc d’assaigs nuls. És a partir d’aquesta necessitat d’on neix aquest projecte, fer el disseny d’una taula de posicionament que permeti realitzar els assaigs de seguiment del front d’esquerda, i sobretot que resolgui els problemes que presenten les taules que hi ha actualment. La solució aportada consisteix en una taula que permet el desplaçament de la càmera digital en tres eixos. El principi de funcionament es basa en uns motors pas a pas que fan girar un fus roscat que transmet el parell a les parts mòbils gràcies a una femella que hi té acoblada. Unes guies amb patins lineals permeten el desplaçament relatiu de les parts mòbils respecte les fixes del conjunt ​
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització