Estudi de l'efecte de la canalització d'aire en la propagació de flames sobre combustibles sòlids