Estudi de l'efecte de la canalització d'aire en la propagació de flames sobre combustibles sòlids

Share
L’objectiu d’aquest treball és, per una banda, profunditzar en l’estudi de la propagació en sentit descendent de la flama sobre combustibles sòlids tèrmicament prims, paper de cel•lulosa en aquest cas, variant les condicions de concentració d’oxigen en l’atmosfera, inclinació de la proveta i canalització de la flama. Per altra banda, també es vol tenir el control de la pressió i la temperatura per tal d’assegurar al màxim la fiabilitat i la repetibilitat dels experiments. Per a la canalització de la flama s’han estudiat tres casos: un cas no canalitzat, un de parcialment canalitzat i un tercer totalment canalitzat. S’ha realitzat un total de 80 experiments, per inclinacions de 90, 35, 20 i 10 graus respecte del terra i concentracions d’oxigen del 22, 25, 30, 50 i 100%. L’alçada de les parets en el cas semi-canalitzat i en el canalitzat és constant i de 20mm, en les dues cares de la proveta, i l’amplada de la proveta és sempre de 40mm. Cada cas experimental s’ha realitzat tres vegades, per millorar la precisió dels resultats i evitar conclusions errònies ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0