Determinació experimental de la temperatura de descomposició d'òxids metàl•lics