Determinació experimental de la temperatura de descomposició d'òxids metàl•lics

Hugas Vila, Albert
Share
L’objecte d’aquest projecte és determinar la temperatura de descomposició de l’YBCO per un rang de diferents pressions parcials d’oxigen en l’atmosfera que es troba. Per obtenir aquests resultats, en primer lloc, hem d’aconseguir generar de forma sistemàtica diverses pressions parcials dins del forn i, en segon lloc, buscar quin és el mètode experimental més adequat que ens doni els resultats més fiables utilitzant com a referència la descomposició del CuO. A més de realitzar els calibratges necessàries dels aparells utilitzats per poder obtenir uns bons resultats ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0