Caracterització energètica del parc edificatori anterior al codi Tècnic de l’edificació CTE