Planta de triturat i classificat de sulfat de bari

Montaner Masó, Xavier
Compartir
Aquest projecte es du a terme amb la intenció de satisfer les necessitats d’ampliació de l’empresa Min Process S.A dedicada al processat de minerals, principalment a la fabricació de Sulfat de Bari en pols. Un dels principals usos del Sulfat de Bari micronitzat és troba actualment a l’industria petrolera, on un 80% de la producció mundial, s’utilitza en els processos de perforació com a mescla fluida per tal d’evitar explosions originades per les friccions o per la presència de bosses de gas. La gran demanda d’aquest producte a escala mundial comporta que les empreses productores s’equipin amb les instal∙lacions i les infraestructures necessàries per tal de cobrir les necessitats reals del mercat amb màxima competitivitat. L’empresa Min Process S.A dedicada a l’extracció i micronització de minerals, actualment disposa d’unes instal∙lacions de 50.000m² destinades a produir 100.000 tones anuals de sulfat de bari micronitzat mitjançant diferents processos. El primer procés, es basa en una trituració o reducció de la granulometria de les partícules provinents dels jaciments i una posterior classificació o separació de les partícules de mineral en funció de la seva mida. Seguidament, s’apliquen processos de concentrat i rentat amb l’objectiu de separar les impureses que acompanyen a la matèria prima, ja sigui a través de processos de concentració gravimètrica, separacions magnètiques o triatges. Finalment, les últimes etapes de producció es basen en processos d’assecatge i trituracions ultrafines a través de molins que transformen els minerals en partícules micromètriques o en forma de pols. Els equips dels que disposa actualment per assolir la producció requerida són molt rudimentaris i poc eficients, amb l’existència d’una gran mancança sobretot en el primer procés de triturat i classificat, on no s’aconsegueix obtenir una mida de partícula òptima i suficientment controlada que garanteixi una producció constant i de qualitat, influint directament a una pèrdua d’eficiència dels processos posteriors. L’elevada competitivitat del mercat comporta que l’empresa realitzi una inversió per tal d’augmentar la producció anual a 200.000 tones i millorar l’eficiència dels processos de fabricació, equipant‐se així, amb unes instal∙lacions de 61.000 m² d’envergadura total. El projecte té per finalitat dissenyar el procés adient per aconseguir una producció constant, òptima i eficient de l’etapa de triturat i classificat. En segon lloc, es dissenya una nova planta de triturat i classificat situada de forma annexa a la fàbrica existent i es redacten els documents necessaris per a procedir a l’execució de la construcció d’aquesta planta ​
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0