Automatització d'un sistema de neteja Cleaning In Place

Massot Font, Cristina
Share
El projecte es realitza en una empresa embotelladora d'aigua, on el procés d'embotellat està automatitzat. En canvi les tasques de sanitització de les línies es realitzen de manera manual. Actualment, l'empresa es troba en fase de llançament de nous productes (refrescos) i per tant serà necessària una nova línia de producció. Es vol que la tasca de neteja dels equips instal•lats per a la realització dels nous productes sigui totalment automatitzada. El sistema de neteja automatitzat escollit és del tipus Cleaning In Place (CIP), que consisteix a netejar sense haver de desmuntar cap part del procés, garantint la correcta sanitització de totes les parts que estan en contacte amb el producte durant el procés de producció. Es dissenya el mòdul mesclador on es faran els xarops que formen part de les noves begudes. El disseny s'ha d'adaptar a les necessitats productives i a les exigències pròpies d'una sanitització. Es realitza la selecció dels actuadors, pre-actuadors i sensors necessaris per a l'automatització del procés de neteja i preparació de xarops. Aquests elements es governaran a través d'un autòmat, on es carregaran els programes de neteja i preparació de xarops amb llenguatge de programació grafcet. Finalment, també es crea l'SCADA de visualització i control dels processos a través d'un panell tàctil ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0