Projecte d’implantació d’una estació depuradora d’aigües residuals mitjançant un reactor biològic seqüencial (RBS) a una sala d’especejament de pollastre situada a Banyoles

Bota Crespo, David
Share
En el procés productiu de la indústria alimentària l’aigua és un factor de vital importància, augmentant els volums consumits degut al desenvolupament de la producció. Conseqüentment es genera un gran volum d’aigua residual amb una important càrrega orgànica, causant greus problemes al ser abocada directament sobre el medi natural o generant càrregues no assumibles per les EDAR. El tractament de les aigües residuals preocupa als empresaris, pressionats per una legislació cada vegada més exigent. La seva depuració ha de passar d’una situació hostil a treure avantatges econòmics, d’imatge i de valor afegit. El projecte es realitza a la indústria d’especejament d’aviram ESPECIALITATS COSTA SLU, situada a Banyoles. S’estudia la viabilitat d’implantar un sistema de depuració de les seves aigües residuals per a reduir al màxim possible els paràmetres de sortida i complir amb la legislació vigent. Com a conseqüència dels increments de producció i de la inexistència d’un sistema de depuració eficaç per a complir amb la legislació mediambiental, precisa una nova instal•lació de depuració de les seves aigües residuals per assolir els límits d’abocament que imposa la legislació vigent. La superfície del solar és de 4.700 m2 i l’àrea construïda de 3.310 m2. L’empresa també disposa d’un solar a l’altra banda del carrer Barcelona, que actualment s’utilitza com a pàrquing, i és on s’ubicarien les instal•lacions del present projecte ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització