Contribution to laser milling process parameters selection for process planning operations

Full Text
Share
Nontraditional manufacturing processes (NTM) appeared to answer the growing demands of market productivity. Needs of higher quality products in less time and new demands such as new exotic work materials, innovative geometric designs as well as much smaller dimensions justify laser processes insight. Laser machining is a NTM which presents several unique advantages in material processing that makes it suitable to solve these demands. However, laser machining is a complex process, because the type of laser, the combination of process parameters, the material and the configuration of the process among other variables, could affect the performance of the process. This thesis focuses on increasing knowledge about the laser milling, establishing relationships between the process parameters and the key process aspects (quality, dimensional accuracy and productivity) ​
​ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.