Màster en Gestió del Patrimoni Cultural en l’Àmbit Local

Amb aquest màster es vol aconseguir una bona relació entre el món acadèmic i el professional per donar una resposta de qualitat a les demandes del mercat laboral, tant de l’àmbit públic com del privat, en temes vinculats al patrimoni cultural en l’àmbit local. Això implica un coneixement profund de l’Administració i la legislació, de les últimes tecnologies aplicades al camp del patrimoni i de les experiències més reeixides, i també una visió interdisciplinària basada en l’aplicació de mètodes i sistemes procedents d’altres camps del coneixement (gestió, direcció d’equips humans, màrqueting cultural, nous recursos i formes de finançament, etc.).

És un programa de formació específicament destinat a dotar els professionals i les persones interessades en el patrimoni cultural del bagatge conceptual i pràctic necessari per gestionar-lo.

Per més informació podeu consultar el web del màster.

Resultats dels treballs de màster presentats des del curs 2006-2007 al 2013-2014.