El vídeo com a estratègia metodològica per a la millora dels aprenentatges en mediació

Luna, Esther
Blasco, Cristina
Lozano, Pilar
Mas, Sheila
Panchón, Carme
Full Text
Share
La comunicació que es presenta s’emmarca en un projecte d’innovació docent dirigit a l’alumnat que ha cursat assignatures de mediació als Graus de Pedagogia i d’Educació Social de la Universitat de Barcelona; aquest projecte pretén millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge d’aquest alumnat a través de la seva participació en l’elaboració de material audiovisual per a la seva formació. De tot l’alumnat participant en les assignatures de mediació, s’ha format un grup pilot d’un total de 17 alumnes; a continuació presentem el procés seguit i els resultats obtinguts ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution – Non commercial – Share alike (by-nc-sa) Creative Commons by-nc-sa3.0